LUNA

Happy Halloween. 


sa bawat galaw ng kanyang ulo
mayroon siyang nakikita at di nalilito
mabilis ang iling kaliwa't kanan ito
sabay lipad saan kaya ito dadapo

sa aking balikat pala ang kanyang napili
napakagaan ang kanyang paglapag pati
siya'y maliit pa lamang at bata pa kasi
nag-iingay sa aking tabi't parang may sinasabi

isa kang mahal na inakay sa kanilang tabi'y umaalis
pinagmamasdan ang sarili't dali-dali kang tumalilis
hinahanap ang kasagutan sa sakit na nakakatangis
takot na takot sa agilang nakaumang at tunay na mabangis

sa gabing madilim at salat sa liwanag at walang ilaw
ang nakakasalubong mo'y hindi lang dalaw
sila'y gumagala paroo't parito ang galaw
hindi ito ang iyong lugar at ikaw ay isang singaw

naunahan ka ng takot at ikaw ay nanakbo
paglabas mo'y nagkasalubong nga tayo
ang iyong titig sa akin at nakilala mo ba ako
marahil nga't sa ating mundo'y nahagilap mo ako

nagkikita tayong madalas sa panaginip
nakikita kita sa madilim na lugar ay sumisilip
ang kabilin-bilinan ko sa iyo'y huwag ka ng babalik
doon ay may mabagsik na bantay siya'y kahindik-hindik

minsan na ako sa gitna ng kadiliman ay tumambay
iba't-ibang mukha ang aking nakatagpo't sila'y umaaray
sila'y naghihinagpis at kalungkutan ang kanilang taglay
sa katititig ko'y kamuntik na akong lunukin ng bantay

hindi ko rin alam kung bakit kailangan kang huminto
wala sa madilim ang kasagutan at huwag kang malilito
harapin ang katotohanan at ang Diyos lamang ang may tanto
sana'y alam ko rin ang kasagutan ngunit patawad iyan ang totoo

marahil tayo'y magkatulad sa hindi pangkaraniwang buhay
ang aking mga ibon sila'y nakita mo na sa aking bahay
nakita ko ang iyong ginuhit na ibon at iniba mo lang ang kulay
sa aking panaginip ikaw ay malakas at buhay na buhay

ang aking tula bagama't Tagalog at hindi mo naiintindihan
ang katagang NO FEAR ang iyong pakay at aking napag-alaman
may alam kang alam ko't tayo lamang dalawa ang may unawaan
huwag ka ng matakot at ikaw ay nasa Kanya ng kaharian

sa palagay ko'y hindi na magkrukrus ang ating landas at ito'y huli na
palagay na ang iyong loob at nakausap ko na rin ang iyong ama
hindi siya naniniwala ngunit nasabi ko na rin ang para sa kanya
ito na marahil ang huling tula sa iyong koleksyon at paalam LunaMga Tula kong Sikat parang Isdang Pinangat