QUICKSAND

Cause where I wanna be is far apart. From where we are, from where we are. And I thought I found the place where we could start. Talk from the heart. This is for you, "Francine". 


patingin-tingin ako sa paligid
ang luha ko'y nangingilid
ang bilin mo'y hintayin kita dito sa gilid
ang mga tao'y dumarating at sila ba sa akin ay nakaismid?

paano nga ba ako dito nakarating
hindi ko rin alam kung ako ba'y nagpaalam
sa pintuan namin ako'y lumabas at hindi na muling tumingin
sa wari ko'y may tumatawag sa akin at ibig akong pabalikin

sa kahabaan ng aking paglalakad ako'y napaluhod
ang puso ko'y nalaglag ba't parang hindi ito tumitibok?
nilamukos ko ang aking palad at pumulot ng bato
kailangan kong magmatigas ngayon kahit paano

sampung taon din ang aking ginugol sa isang relasyon
nagpatali sa isang lalaking hindi ko mahal at sa maling rason
isa akong hangal at nagbulag-bulagan at nagtagal pa
ang pumipigil sa akin ay dakilang awa't puro na lang awa

paano naman ako't iisa lamang ang aking buhay at kailan pa?
kailan ko pa maitutuwid ang isang pagkakamali't dapat ng itama
ako ba'y naduduwag at inaalala ang sasabihin ng mga bata?
nabulusok na yata ako't kinakain ng lupa ngunit wala namang sasaklolo sa kabila

hindi ko na kakayanin pang makisama sa iisang bubong at tulala
maghihintay ng sandali't pagsubok na siya'y muli kong makilala
maaari din nagsayang din siya sa akin ng oras at hindi nga ba?
ilan beses na rin siyang nagtangka na mamangka't humuli ng ibang tilapya

ako'y hinahangaan at humahanga sa iba ngunit ang puso ko'y iisa
maraming tukso sa paligid at ano nga ba ang lakas ko sa kanila?
katulad nila'y ang mata ko'y kumikilatis at sinusuklian ng kilig at ubod ng tamis
ngunit ito'y panandalian lamang at hindi maaaring lumalim nang mabilis

ang inaasam ko'y ang malaya't hindi mapagkunwaring pag-ibig katulad ng dati
ang tunay kong minamahal ay hindi ko rin alam kung nasaan na pati
hindi na rin mahalaga kung magkrukrus pa ang aming landas
ang mas mahalaga'y ako'y handa't sa sarili kong hawla'y ako'y lumabas

hindi na ako natatakot na humarap sa mapait na katotohanan
walang mapagbirong tadhana't ito'y aking desisyon at aking pangangatawanan
ako'y lumisan ngunit hindi tumatalikod sa aking katungkulan bilang isang ina
mag-uumpisa akong muli't ibabalik ang aking respeto sa sarili't ito'y AKO na!

tinupad ko na rin ang aking nabamban na pangako
nakabalik na akong muli sa dating lugar at oras gaya ng huling bilin mo
sa pagkakataong ito't ako'y tatahimik kahit napakasakit at makikinig sa iyo
batid kong hindi ka darating ngunit ngayon alam mo ng bumangon pa rin ako

Paunawa: Ang kuwentong ito'y hango sa tunay na karanasan at buhay-pag-ibig ni "Francine" at sinalaysay sa may-akda. Kung ito'y may pagkakahawig man sa inyong pangalan o pangyayari, ito'y hindi ko po sinasadya't nagkataon lamang. Maraming, maraming salamat po. 


A painting of Ms. Vicky Weisenberger, a Filipina artist from Bayern, Germany. She's really PILYAMAZING! 

"ako'y hinahangaan at humahanga sa iba ngunit ang puso ko'y iisa
maraming tukso sa paligid at ano nga ba ang lakas ko sa kanila?
katulad nila'y ang mata ko'y kumikilatis at sinusuklian ng kilig at ubod ng tamis
ngunit ito'y panandalian lamang at hindi maaaring lumalim nang mabilis"
"tinupad ko na rin ang aking nabamban na pangako
nakabalik na akong muli sa dating lugar at oras gaya ng huling bilin mo
sa pagkakataong ito't ako'y tatahimik kahit napakasakit at makikinig sa iyo
batid kong hindi ka darating ngunit ngayon alam mo ng bumangon pa rin ako"The paintings of Ms. Vicky Weisenberger together with an interview is featured in Pilya Blog Magazine July-August 2017, the SUMMER issue, "FUN FOR FAN".  Thanks a lot, Vicky.   Mga Tula kong Sikat parang Isdang Pinangat