PITCH-DARK"sa buhay nating ito, ano'ng mayroon ka na wala ako?
o anong mayroon ako na gustung-gusto mo?
ganun nga siguro ang buhay at mayroon kang titingalain
mayroon ka dapat yuyukuan at mga bagay na lilingunin"


"tuka lang ng tuka" at hindi talaga ako magsasawa
sa anumang grasya't nakahain kahit pa nakalatag sa ibaba
sa pamamagitan ng aking pakpak ang patutunguhan ko'y paitaas
yumuyuko rin ang aking ulo't kailangan din ng Kanyang basbas

hinihimas-himas ko rin ang aking balahibo
pinag-aaralan ko rin ang ilan at ang kanilang motibo
matalas ang aking mata't "nakakaamoy" din ako
kadalasan ay "360" rin ang ikot ng aking ulo

hindi totoong hindi ako nakukuryente't ako'y nanginginig
sa ginaw o galit o takot at paminsan-minsan din ay kinikilig
hindi na ako maghahamon ng paramihan ng balahibo
ako'y nalalagasan din at pumuputi na ang buhok ko

sa bawat lipad ay may patutunguhan
sa bawat "ki-ki-kuk" ay may pagsasabihan
ang likot ng aking ulo'y may pinag-iisipan
ang pagsusulat ay isang hamon at kalayaan

LABING NIRVANA AT AGILA. They are my fascinations. Now, I can write with both.

pinagmamasdan kita sa hindi kalayuan
hindi ako mapalagay at unti-unti dahan-dahan
mukhang malayo ang nararating ng iyong isipan
napapapikit ka pa't animo'y ikaw ay nabibigatan

mahaba ang iyong buhok at lukut-lukot ang iyong kasuotan
ngunit hindi maihahambing sa iyong kalungkutan
iisipin ko bang ikaw ay nahihirapan o napabayaan
malalaki ang iyong mga kamay at matitigas pa ang laman

halika't ako'y iyong hawakan....
hindi ba't ako'y magaan lamang...
kumapit ka't sasabay tayo sa usok...
tayo ng bumulusok...Mga Tula kong Sikat parang Isdang Pinangat