DEAR GOD

This Syrian woman made me a special Green Tea with mint and gave me sweets for free. She told me " I like you, don't known why." Well, I like her too. I'm deeply touched when I saw them. There's always something there to remind me. May Allah bless you. 


kilala mo nga ba ako
sa kanan at kaliwa'y ibibiling ang iyong ulo
igigilid ang iyong mata't titingin muli sa aking litrato
sa iyong isipan ay ako nga! ako nga'y sino?!


kilala mo nga ba ako
pinagmamasdan mong muli't gustong makasiguro
ang kulay ng balat ko'y mapusyaw kaysa sa aking anino
ang aking mga mata'y nangungusap at nakatitig lamang sa iyo

kilala mo nga ba ako
taas baba't ang iyong mga kilay malapit sa iyong noo
paminsan-minsan ay hahawakan ang iyong sintido
pinag-iisip ba kitang pilit sige na't aminin mo

kilala mo nga ba ako
nakapangalumbaba ka na't nanlalaki ang mga mata mo
hahaplusin ang iyong panga't pipigain pa ito
ipipikit ang iyong mga mata't natatandaan mo?

kilala mo nga ba ako
may naalala kang bigla't hindi ito maaari
minsan na akong sa iyo'y lumapit O bakit hindi
subalit ako'y iyong binalewala't  kibuin-dili

kilala mo nga ba ako
ako'y palaban at hindi ako basta sumusuko
ang mga titig ko sa iyo'y tagos hanggang buto
hindi ako pangkaraniwan at patutunayan ko iyan sa iyo

kilala mo nga ba ako
anong meron at hindi ka mapalagay ano?!
nahihiwagaan ka ba sa mga sinasambit ko
ibubulong ko sa iyo't kahit bibig ko'y sarado

kilala mo nga ba ako
hindi man tayo tunay na magkaibigan
ngunit ang bawat isa sa inyo'y aking tinititigan
ako'y interesado sa lahat ng inyong karanasan

kilala mo nga ba ako
kung oo ikaw ay talagang malapit na kaibigan ko
kung hindi naman hayaan mong magkakilala tayo
sa pamamagitan ng aking sinusulat ay magkakalapit tayo
AKO AY AKO.


Multi- Kulti Fest Part 2
October 3, 2016
Stadthalle, Lauda

"Pictures and some memories will have to help me through."


Happy Birthday, Ms. Evelyn Hammel.

Awesome! They are great dancers too. 

Our Philippine stand. 

The best of Filipino foods.


Shukran!

I tasted different kinds of foods. It was worth the trip! 

Dear God, let there be PEACE on earth. Amen. 

LET'S GET CULTURAL. This is the theme of Pilya Blog Magazine, Sept/Oct 2017 issue. Please visit our website for more details. Maraming, maraming salamat po. 
Mga Tula kong Sikat parang Isdang Pinangat