BIG C

“Strength is born in the deep silence of long-suffering hearts; not amidst joy.” – Felicia Hemans 
  This is for my families and friends who are victims and survivors of cancer.


pagbukas nga ng isang napakalaking kuwarto
o e ano ba'ng araw ngayon ano bang meron dito
aba'y paroo't parito ang mga naggagalang tao
ako rin ay tumitingin pumipindot at nagkokomento

nakilala ko sina Aling Mahilig-Sa-Artista't  Mang-Anong Pilosopo
nakapinid na rin ang kuwarto nina Tita Paz Carla Tita Elsa't Rio
e heto pa ang isang pulitiko't nagpapatawa naka-upo sa entablado
may babaerong dumidikit sa krus dumami lang ang "likes" grabe na ito

biglang may bumulaga sa aking harapan
isang babaeng nakangiti ano raw ang aking alan
"ako si Gerome" ang sabi ng aking bagong kaibigan
"halika doon Ces" ang sabi niya't tayo'y maghuntahan

parang pinag-adya ng tadhana't pareho naming nalaman
kami'y parehong nanggaling sa lugar ng buhanginan
nakita na namin ang "pinaka" sa aming dating tirahan
wala na sigurong hihigit pa sa aming magandang karanasan

dadalin pala kita Gerome sa ibang kuwarto rito
pag-usapan natin ang mga Pili't na iyong negosyo
halika't ipapakilala kita sa kanila't maglakad tayo
maghawakan tayo ng kamay at ikaw na'y kaibigan ko

ito ang unang kuwarto ng mga duguang sundalo
silang mga sugatan sa digmaan at agrabyado
sila'y tumatapang habang sila'y nasusugatan
kaparis mo rin Gerome sa iyong matinding karamdaman

ang ikalawang kuwarto naman ay ang mga Aprikano
sila'y nagugutom at nauuhaw sumasamba nga lang sa anito
si Gerome ay mahilig magluto't madasalin din ito
siya rin ay maawain sa lahat maitim man o maputi ito

ang pangatlong kuwarto'y ang mga taong sanga-sangang dila
sila rin ay nagbabatuhan ng paratang at nag-iimbento ng istorya
si Gerome ay mapalad sa kanyang mapagmahal na asawa
siya'y isang matulungin na lalaki't responsableng ama

ang huling kuwarto'y puno ng mga taong may malubhang sakit
silang may ubo't sipon madaling mahawa't iyon ang mapait
ang sakit ay lumalaganap kahit sa buto'y nagsususmiksik
hinihimay ang kanilang laman at ang sakit ay napakabagsik

si Gerome ay napahiga na sa huling kuwarto't hindi na nakabangon
huli na para sa isang gumaling na sundalo kahit mag-alay pa ng kanyon
nagsasasayaw ang Aprikano't may dalang balahibo't bungo't isang tradisyon
#EBIGAN, lagi kitang aalalahanin at ipagdadasal kahit saan ka man naroroon

Gerome Behnke (22.01.1974-08.09.2015) and I. We talked hours on the phone about people and places here in Germany but mostly, our past lives in Dubai. Then she confessed to me that she had breast cancer but she was a survivor. We finally met in Berlin on March 30, 2015 and we promised to keep in touch because she was reading my blogs and we admired each other's guts. That was so sad when she told me about her cancer recurrence but she was hopeful. She was fun to be with, very brave, full of ambitions and kind hearted woman. Last Sept. 8 was her 1st Year Death Anniversary and there is one thing I would still like to do for her. It's about your dream , my dear friend and this could be the right time. Thank you for the inspirations, Gerome.  

Mga Tula kong Sikat parang Isdang Pinangat