SWEET AS HONEY“a good and well written story
good to know that you are happy
wishing you all the best"
from someone who is like me

many years have passed
i came to know at last
you are still there my old friend
aren’t you still shy

there is something else
i should have heard it
i should have let you say it
talk to me or didn't we

three years ago i saw you
time is longer we didn’t see
our eyes still didn’t meet
but your gaze burnt me

why can’t you reply on whys
can’t we still be friends
there is always a reason
can't we pretend we have grown

should our paths cross again
it was never too late to say
that it was a beautiful morning!
don’t forget me my old friend

For M.Z.


sa una ninyong pagkikita't hindi mo talaga aakalain
sa gitna ng mainit na disyerto ay mayroon kang aanihin
ang pakay mo'y trabaho ngunit mayroon ka rin aaminin
sa kanya'y ikaw ay humahanga't mukha siyang artistahin

napansin niya agad ang iyong sapatos na puno ng buhangin
sige kasi ang iyong pagpag O tama na't dapat na sigurong tapusin
hindi ka naman nag-iisa ngunit asiwa siya sa iyong tumingin
bakit ngayon lang ba siya nakakita ng babae sa lupain ng buhangin

ngayon kayong dalawa'y masasabi ng magkatrabaho
madalas naman siyang magreklamo tungkol sa iyong mga tao
mahigpit siya at iyon daw ay kanyang bagong proyekto
kinakailangan ka pa minsan sa kanya'y makipagtalo

ewan mo nga ba kung minsan siya sa iyo'y nagpapa-alala
kapag walang pasok ay nakakatanggap ka ng SMS sa kanya
"happy weekend" o "hello" at "what's your lunch" uy! mga ganun ba
siya'y nakikipagkaibigan ngunit hindi nya alam na mayroon kang nobyo na

sabagay normal naman ang lahat kapag nagkakaharap kayo
hindi naman niya nababanggit kung bakit siya nagmemessage sa iyo
hindi niya ba alam na isang kasamahan niya'y gumigiri rin sa iyo
isang malaking mama't hay naku't hindi mo naman siya sineseryoso

dumating ang suliranin at ang iyong tao sa kanyang tao'y nakipagtalo
lumusob ka sa kanilang lugar sa kalagitnaan ng trabaho sa disyerto
naalarma ka't ang iyong tao'y nagbabantang umalis sa puwesto
napasugod ka't hindi mo aakalain na ito ang oras na mayroon kang mabibisto

palitan mo ang iyong tao! wala akong ipapalit sa kanya! ang sabi ko
kailangang magpatuloy ang aming trabaho't masakit siya sa ulo
pwes tingnan mo rin ang sitwasyon at pumarehas ka! ang dagdag ko
siyang lapit niya't ang tanong niya'y bakit pinapansin mo ba ako?

ganun nga siguro't nagpapapansin siya sa iyo't deadma ka lang
mayroon ka na kasing "Mahal" kahit siya'y malayo ang lamang
huli na ba siyang dumating at nagpasya kang umiwas na lamang
ipinagtapat mo sa kanya na kayo'y pwedeng magkaibigan lamang

dumating na nga ang masaklap na trahedya sa iyong Mahal
kayo rin ay nagkahiwalay at may iba siyang totoong minamahal
nagluksa ka pa rin kahit hindi ka naman sa kanya'y nakasandal
bumangon ka rin agad at ito'y nakabuti kay "Toni" at wala ng sagabal

si Toni ay isa rin inhinyero't siya'y nakakatuwa't palagay ang loob mo
pareho kayo ng hilig at lagi ka niyang tinatawagan sa telepono
ipinagtapat niyang mayroon siyang mga anak doon sa malayo
sila'y nasa kalinga ng kanilang ina't ang kanilang relasyon ay malabo

natanggap nyo naman ang sitwasyon ng isa't-isa walang alinlangan
ang mahalaga kayo'y malaya pa't mayroon ng pagkakaintindihan
nailihim din sandali ngunit sumingaw din ang inyong unawaan
ipinagkalat ng malaking mama sa kanilang pinagtratrabahuhan

walang pag-ibig ang hindi nasusubok ng mainit na panahon
kinailangan mo ng umalis at ito na marahil ang pagkakataon
mas matimbang pa rin ang iyong pagmamahal sa sarili kaya ganoon
sa Amerika'y puwede ka niyang sundan kahit din ngayon

mayroon na rin kayong mga munting plano kahit kayo'y malayo
subalit habang lumalaon siya'y nagiging desperado
sangkatutak na problema sa mga anak at sa trabaho
nahihirapan daw siya sa distansya nyo't siya'y nagiging aburido

sa umpisa'y isa siyang masikap na bubuyog ng lumaon ay nagmarakulyo
wala ng tamis ang nektar at unti-unti nauubos ang pulot at pakiwari mo
pahina na ng pahina ang kanyang hugong kaya ganun na lang ang galit mo
katulad ng pabulang "Ang Mambubuyog" huwag magbintang ang aral dito

pagkaraan nga ng ilang taon ay muli kang nagbalik sa lugar na dati
hindi mo sukat akalain na nandoon rin siya't magkikita kayong muli
habambuhay hindi ka na mag-iisa ngunit ikaw ay lihim din sa kanya'y napangiti
alam mong siya sa iyo'y nakatitig at umaasa ka na lang na siya rin ay napabuti

natapos man ang isang tunay pag-ibig at hindi biro-biro ang pinagdaanan
ang kumplikasyon ng sitwasyon ang salarin at ang lahat ay may hangganan
naging bahagi siya ng iyong buhay at laging aalalahanin at pagkaka-ingatan
O kay tamis ng pag-ibig at minsan ay may isang bubuyog sa pulot-pukyutan


  


Mga Tula kong Sikat parang Isdang Pinangat