TIMELESS INCOGNITA

Maligayang Kaarawan sa aking ina,  Gng. Incognita Custodio.
Kung tawagin siyaý Incog.
Ang kanyang kaarawan ay tuwing ika-3 ng Enero nineteen kopong-kopong.


Minamahal kong Nanay,nakaupo nga ako sa damuhan
nang sila ay aking napagmasdan
o kaaya-aya ba kasing tingnan
katulad mo rin sa lupa sila ay yaman

nakakawangis mo ba'y isang PARU-PARO
madalas palipat-lipat ng puwesto
ang mga kasangkapan sa kuwarto
umiikot kaya madalas kang mahilo

umuusad ng dahan-dahan ang BULATI
katulad mo rin bang madulas dati
nakakapuslit sa daang akala mo'y mabuti
kahit saan magtungo ay nababati

gaya ng kuwento ng isang TIPAKLONG
kung tag-araw ikaw ay sumusulong
kung tag-ulan naman ay sumisilong
nakakabagot talaga ang nagkukulong

katulad mo rin ba ay isang LANGGAM
mabagsik ang kagat sa aking pakiramdam
kung minsan ay ayoko kitang katalamitam
ibig ba kitang tirisin ng walang agam-agam

o di kaya ikaw ay isang malaking SUSO
hindi mawaglit sa aking isipan ang iyong nguso
sa loob ng iyong bahay ay pulang-pula katulad ng puso
iyan ang aking namana sa iyo ang sabi ng aking esposo

maihahalintulad ka rin ba sa isang PALAKA
lumalaki ang boses at humahaba ang dila
ang luntiang kulay sana'y magbigay himala
ilabas ang suwerte basta't may subong pera

ngunit para sa akin ikaw ay isang LUNTIANG DAHON
hindi malalagas o matutuyo masugid man ang panahon
dumarating ako't may walis tingting tinatanggap ang hamon
wakas na ang kabanata ng sermon ako'y may pusong mamon
Nagmamahal, ang panganay mong tutubi

Mga Tula kong Sikat parang Isdang Pinangat