ECHOES IN MY MIND

Thank You for another year of blessed life. I cheer for people. I believe there's enough sun for everybody. Let it all go. See what stays. My husband Jörg and daughter Sylvia love sports. 


mahigpit ang pagkakalapat ng iyong mga kamay
sobrang higpit at nagagalit ka't nagkasabay-sabay
"kapag pinukol ka ng bato pukulin mo ng tinapay"
pagkaisipin at iyan sana ang dapat nating gabay

titingin ka sa ibaba't itataas muli ang iyong tingin

sa araw-araw at gabi-gabi'y madami kang dapat isipin
may mga bagay at may mga taong hindi ka dapat paalipin
kung ikaw ay nagmamahal ay mas higit ang sarili'y mahalin

hay! ganung kalalim na lang ang iyong buntong-hininga

ikaw ang klase ng taong hindi basta nagpapahinga 
kahit may lagnat ubo't may sipon ay laging sumisinga
silang mga kilala nating may sakit O huwag ng lumala't sana nga

napapikit ka ng madiin at tumutulo na ang iyong luha

nahahabag ka sa sarili't pakiramdam mo't ikaw ay kawawa
O ang sakit at para kang nasaksak o nakatapak ng nagbabaga
nagsusumbong kang hindi ka nila pinapansin o inaalala

ilang minuto o oras ka na bang nakaupo't nakapikit sa kawalan

sabihin mo't nagluluwag na ba ang iyong nararamdaman?
nabanggit mo na silang lahat pati na rin ang iyong kalaban
ipinagtapat mo na ang lahat-lahat ng nasa iyong kalooban

pipilitin mo ngayon ang iyong sarili't bago ka man sana umalis

naghihintay ka ng bulong o baka sumenyas sana ng kwitis?
maaaring ngayon na ang solusyon o bakit ka ba nagmamabilis?
natuyo man ang luha ngunit hindi ang noo mong nagpapawis

napaupo ka na't nakakangawit na O gusto mo na sanang wakasan

napansin mong dumadami na ang mga tao sa iyong harapan
dumating kang maingay at maraming batang bibinyagan
papaalis ka na't may mga nakaitim at mga taong nag-iiyakan

gaano katagal kang nakaluhod at bumubulong ng taimtim?

pakiwari mo'y maigsing oras lang ang iyong paninimdim
iyon at iyon din kasi ang iyong hinihiling at biglang nagdilim
dadaan ka pa sa palengke't magluluto sa gabi ng pata tim

naglalakad ka na palabas ngunit lumilingon ka pa

sigurado ka bang wala kang naiwan pa?
ang payong o panyolito mong dala-dala
ginamit mo't pinunas sa mga paa Niya

sa bawat hakbang ay gusto mong bumilang ng isa...dalawa...

malapit ka na nga sa pinto ngunit para rin may nawawala
nag-isip ka saglit at kinapa mong mabuti ang iyong bulsa
naisip mo na sa dami ng iyong sinabi ay! oo nga pala...

NAKALIMUTAN MONG MAGPASALAMAT SA KANYA!


"I could be the one place that you'd run, when my memory finds you." Maraming, maraming salamat po!  God bless us all. 

Mga Tula kong Sikat parang Isdang Pinangat